Home > katas > Is n divisible by x and y? (8kyu) [TypeScript]

Is n divisible by x and y? (8kyu) [TypeScript]


Chek kata on Codewars

Description:

Examples:
1) n =  3, x = 1, y = 3 => true because  3 is divisible by 1 and 3
2) n = 12, x = 2, y = 6 => true because 12 is divisible by 2 and 6
3) n = 100, x = 5, y = 3 => false because 100 is not divisible by 3
4) n = 12, x = 7, y = 5 => false because 12 is neither divisible by 7 nor 5

Solution 1

export function isDivisible(n:number, x:number, y:number):boolean {
  return (n % x === 0 && n % y === 0) ? true : false;
}

Solution 2

export function isDivisible(n:number, x:number, y:number):boolean {
 return n % x === 0 && n % y === 0
}

Solution 3

export function isDivisible(n:number, x:number, y:number):boolean {
  return !(n % x || n % y)
}

Solution 4

export function isDivisible(n: number, ...dividers: number[]): boolean {
  return dividers.every(divider => !(n % divider))
}

Solution 5

export function isDivisible(n:number, x:number, y:number):boolean {
  return Number.isInteger(n / x) && Number.isInteger(n / y)
}
© 2021, Andrew Losseff